Windows 8.1: Настройка на Start

След инсталирането на Windows 8 или Windows 8.1 е добре да настроите програмите си в прозореца Старт за да можете да използвате по-ефективно компютъра си. Прозореца с програмите Старт може би изглежда по подобен начин и при вас.

Windows 8.1 x64-2014-02-26-13-08-14

Можете да подредите програмите си в колони като хванете някоя програма и я вкарате в колоната, която искате. Ако искате да създадете нова колона с програми, хващате програмата и когато я завлачите между двете колони се появява полупрозрачна бяла линия както на картинката по-долу. Пускате я върху нея и програмата ви ще се намира в отделна колона.

Windows 8.1 x64-2014-02-26-13-09-10

Ако натиснете чертичката, която се намира в долния десен ъгъл на екрана приложенията ще се отдалечат и ще можете да си пренаредите колоните (групите) с приложения по-лесно.

Windows 8.1 x64-2014-02-26-13-10-06

Ако натиснете десния бутон на мишката върху някоя от програмите се появява прозорец за редактиране. Можете да направите четириъгълника, който заема по-голям или по-малък. Можете да я деинсталирате или да я премахнете от Старт. Можете да именувате своите колони (групи) от приложения за да се ориентирате по-лесно. Наименуването може да стане и като кликнете с десния бутон на мишката някъде върху екрана.

Windows 8.1 x64-2014-02-26-13-10-51

Windows 8.1 x64-2014-02-26-13-11-21

Ако кликнете на стрелкичката можете да видите всички инсталирани програми и да добавите някой от тях в Старт.

Windows 8.1 x64-2014-02-26-13-12-02

Windows 8.1 x64-2014-02-26-13-12-27

Благодаря за вниманието.

One thought on “Windows 8.1: Настройка на Start”

Коментари са забранени.